For Yeply, every bike is worth maintaining — and your own brand worth protecting

av | okt 29, 2018 | Referenser | 0 Kommentarer

“För mig har de bästa sakerna varit sinnesron, den sparade tiden och den extremt behagliga kundupplevelsen.”

Yeply för cykelunderhåll till kunderna. Ipriq har hjälpt företaget, som siktar på den internationella marknaden, att registrera EU-varumärket för såväl namnet som loggan. En invändning har gjorts gentemot varumärket, och Ipriq representerar Yeply också i invändningsprocessen.

Yeply — det rörliga cykelunderhållet

Yeplys historia fick sin början när en passionerad designer och en pedantisk ingenjör insåg att cykelunderhåll borde föras till kunderna. Från detta startskott låg kärnan i tjänstens koncept i förstklassig produktutveckling och tjänstedesign. Dessutom vilar tjänstekonceptet på en genuin vilja att förespråka en hälsosammare, aktivare och mer ekologiskt hållbar livsstil.

Verksamheten inleddes med ett pilotexperiment, som snabbt utvecklades till ett tjänstekoncept och tillväxt. Just nu verkar Yeply inom den finländska huvudstadsregionen med tre underhållsbilar och ungefär tio mekaniker. Målet för 2019 är att nå den europeiska marknaden.

“Yeply är ett nytt sätt att underhålla din cykel. I praktiken är det en rörlig cykelunderhållstjänst — vi tar tjänsten till kunderna. Det är möjligt att reservera en underhållstid på förhand eller att helt enkelt ta med cykeln in för underhåll. Verksamheten har börjat bra i Helsingforsregionen, och vårt mål för 2019 är att nå den europeiska marknaden”, förklarar Yeplys grundare Tommi Särkkinen.

Ipriq tar hand om allt relaterat till märkets registreringsprocess och invändningsförfarandet

“För oss var det klart från början att vi ville ha ett starkt och välkänt märke. Vi har också haft siktet inställt på den internationella marknaden från början. Från den här utgångspunkten är märket helt klart en stor konkurrensmässig fördel, och att skydda det är ett måste,” säger Särkkinen.

Yeply har haft som mål att bli ett starkt och igenkänt märke från början. I den här kontexten stod det klart för företaget att det var ett måste att skydda deras varumärke — ett intrång på namn eller logotyp skulle ha förstört allt. Yeply började leta efter en passande partner för att skydda märket. Ipriq hittades genom en sökmotor och valdes till partner baserat på deras tydliga beskrivning av tjänsten.

En invändning har gjorts mot registreringen av varumärket Yeply, vilket innebär att en extern part har lämnat in en notifikation, enligt vilken varumärket inte borde ha accepterats i varumärkesregistret. I Yeplys fall kom invändningen i kontexten av registrering av EU-varumärke. Invändningen kommer från ett utländskt företag som verkar inom ett annat verksamhetsområde och anser Yeplys varumärke ligga för nära det egna. Ipriq representerar Yeply i det pågående invändningsförfarandet.

“Ipriqs tjänsteförteckning var tydlig. På det hela taget tycker jag att Ipriq verkade vara ett klart alternativ som var lätt att närma sig. I efterhand kan jag konstatera att samtliga av dessa uppfattningar visade sig vara sanna. Nu när en invändning gjorts mot registreringen är jag ännu mer nöjd över att ha en partner vi kan lita på. Utan en pålitlig partner skulle det finnas en betydlig risk för att vi skulle vara på djupt vatten,” konstaterar Särkkinen.

Sinnesro och sparad tid

“Från kundens synvinkel har processen varit väldigt enkel. Allt är klart och tydligt och saker fortskrider smidigt. Till och med jag förstår helhetsbilden och det känns tryggt att veta att vårt varumärke nu är skyddat på bästa möjliga vis,” säger Särkkinen. Ipriq har uttömmande tagit hand om registreringen av Yeplys varumärke, vilket har möjliggjort en enkel process för kunden. På samma gång har kunden behövt lägga minimalt med tid på ärendet. Yeply förespråkar den trevliga och smidiga kundupplevelsen.

“För mig har de bästa sakerna varit sinnesron, den sparade tiden och den trevliga kundupplevelsen. Såklart, som helhet tar processen månader, men jag har bara spenderat ett fåtal timmar av min egen tid. Det är fantastiskt att få sådan expertis och utvecklande service från så härliga människor,” förklarar Särkkinen.

Att skydda ditt varumärke är klokt, och med en bra partner, enkelt

Särkkinen påminner oss om att han inte anser det vara ett alternativ att lämna sitt varumärke oskyddat. Han tycker att vem som helst som ser potential i sitt märke borde sköta varumärkesskyddet så fort de startar upp verksamheten. Ipriq tillhandahåller en klar och transparent modell där kundens jobb huvudsakligen består av att njuta av resultatet av ett väl utfört arbete.

“Jag rekommenderar Ipriqs tjänster utan några som helst reservationer. I synnerhet rekommenderar jag dem för företag som siktar på att ta sig in på den internationella marknaden, men för min egen del skulle jag ha skyddat mitt varumärke fastän jag skulle ha planerat att stanna på den inhemska marknaden. I och med att vårt mål är att vara ett starkt och välkänt märke skulle det ha varit otänkbart att låta bli att skydda vårt varumärke,” konkluderar Särkkinen.

Related Posts

Game studio Critical Force protects its trademarks in key markets

Game studio Critical Force protects its trademarks in key markets

Critical Force Oy, the game studio that has gone global from its base in Kajaani with its Critical OPS game, has gained a strong foothold on the game market worldwide. With the help of Ipriq, the studio protects its Critical OPS trademark in the areas where the game has the most players.