Kostnaden för att ansöka om ett EU-varumärke består av en juridisk avgift samt myndighetsavgifter. Den minsta möjliga myndighetsavgiften för en EU-varumärkesansökan är 850 EUR (vilket täcker en klass). Hur många klasser behöver du? Se den allmänna beskrivningen av klasserna här.

Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighets avgifter

Handling Avgift
Ansökningsavgift (e-tjänster) Grundavgift (en klass) 850 EUR
Den andra klassen 50 EUR
Därefter 150 EUR per klass
Förnyelseavgift (e-tjänster) Grundavgift (en klass) 850 EUR
Den andra klassen 50 EUR
Därefter 150 EUR per klass
Avgift för inlämnande av en internationell ansökan 300 EUR
Invändningsavgift 320 EUR
Överklagansavgift 720 EUR
Återkallelse och ogiltigförklaran 630 EUR
Omvandling 200 EUR
Registrering av licens 200 EUR
Ändring av varumärke 200 EUR
Granskning av filer   30 EUR

Juridisk avgift

Vår avgift för att lämna in/utforma/inge din ansökning är 850 EUR.