Klassificering av varor och tjänster

Alla varumärkesansökningar och registreringar måste specificera de varor och tjänster som varumärket täcker. Alla slags produkter hör hemma i klasserna 1 till 34. Tjänster hör hemma i klasserna 35 till 45.

Produkter

Klass 1
Kemikalier

Klass 2
Målarfärger, lacker, färgämnen

Klass 3
Kosmetika, rengöringsmedel, blekningsmedel, slipmedel

Klass 4
Bränslen, industriella oljor, smörjmedel, belysningsmedel

Klass 5
Farmaceutiska och veterinära produkter, kosttillskott, spädbarnsmat, desinfektionsmedel

Klass 6
Metaller, metallegeringar, lås, kassaskåp, metallvaror

Klass 7
Maskiner och verktygsmaskiner samt delar till dessa, motorer (inte för landfordon)

Klass 8
Handdrivna verktyg och handredskap, bestick

Klass 9
Elektroniska och vetenskapliga produkter, datorer, mjukvara, produkter för säkerhet och beskydd

Klass 10
Medicinska och odontologiska instrument och apparatur

Klass 11
Produkter för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål

Klass 12
Fortskaffningsmedel och motorer för transport på land, i luften eller på vatten

Klass 13
Skjutvapen, sprängämnen och projektiler, fyrverkeripjäser

Klass 14
Ädla metaller, armbandsur, smycken

Klass 15
Musikinstrument

Klass 16
Papper, föremål gjorda av papper, kontorsmaterial, konstnärsmaterial, tryckta produkter

Klass 17
Gummi, asbest och plastföremål

Klass 18
Läder och läderföremål, väskor, kläder för djur

Klass 19
Byggnadsmaterial (inte av metall)

Klass 20
Möbler, speglar

Klass 21
Köksredskap, porslin, behållare, städredskap

Klass 22
Rep och linor, nät, markiser, säckar, stoppningsmaterial

Klass 23
Garn, tråd

Klass 24
Textilier, tyger, filtar, överkast

Klass 25
Kläder, fotbeklädnader och huvudbonader

Klass 26
Syprodukter, spets och broderier, konstgjorda blommor, hårdekorationer

Klass 27
Mattor, linoleum, golvbeläggningar, tapeter

Klass 28
Sportutrustning, spel, leksaker

Klass 29
Mjölkprodukter, kött och fisk, processad och konserverad mat

Klass 30
Torrvaror, kryddor, bakningsprodukter, konditorivaror

Klass 31
Färsk frukt och grönsaker, levande djur, djurmat

Klass 32
Alkoholfria drycker, koncentrat eller preparat för framställning av drycker, öl

Klass 33
Alkoholhaltiga drycker

Klass 34
Tobaksprodukter och artiklar för rökare, tändstickor

Tjänster

Klass 35
Återförsäljning, reklamverksamhet, konsulteringstjänster av företag

Klass 36
Försäkringstjänster och finansiella tjänster

Klass 37
Uppförande, reparation och underhållande av byggnader

Klass 38
Telekommunikation

Klass 39
Transport, logistik och förvaring

Klass 40
Behandling av material, energiproduktion, återvinning, behandling av avfall

Klass 41
Utbildning, underhållning, idrott, organisering av evenemang, publikation

Klass 42
Vetenskapliga och tekniska tjänster, IT-tjänster, Saas- och Paas-tjänster, utveckling av mjukvara, designtjänster

Klass 43
Restauranger, caféer, hotell

Klass 44
Medicinska tjänster, hygienisk vård och skönhetsvård

Klass 45
Personliga och sociala tjänster, juridiska tjänster, säkerhetstjänster

Vill du veta mer? Det internationella klassifikationssystemet upprätthålls av World Intellectual Property office (WIPO). Du kan läsa mer om klassifikation på deras hemsida här.