Vilka länder täcker ett EU-varumärke?

EU:s medlemsstater, alltså  Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vad är fördelarna med registrering av EU-varumärke?

Du kan täcka hela den Europeiska Unionen med en enda varumärkesregistrering. Ett registrerat EU-varumärke ger dig juridiska rättigheter i alla EU:s medlemsländer (nuvarande och framtida). Det är det mest effektiva sättet att skydda ditt varumärke i Europa. Kostnaden för registrering är minimal. Kostnaden för upprätthållande av ett EU-varumärke i en klass är ungefär 3€ per land per år.

Vad är nackdelarna med registrering av EU-varumärke?

Den ursprungliga kostnaden är snäppet högre än om man registrerar sitt varumärke i endast ett eller två europeiska länder. Å andra sidan stiger kostnaderna om man räknar in avgifter för lokala jurister i varje aktuellt land. Om du behöver varumärkesskydd i endast ett eller två EU-länder kan det vara billigare att skydda märket i dessa, men om skydd behövs i fler länder är ett EU-varumärke betydligt billigare.

En annan nackdel är att särprägeln (med andra ord huruvida märket, för vilket skydd ansöks, beskriver varorna och tjänsterna som skyddas/täcks av varumärket och därmed inte kan registreras) bedöms på alla EU:s språk. Detta innebär att varumärket inte får vara deskriptivt gällande sina produkter på något som helst av EU:s språk.

Slutligen kan ett tidigare registrerat varumärke i vilket EU-land som helst räcka för att ett EU-varumärke inte ska godkännas. Det är upp till ägarna av tidigare registrerade varumärken att motsätta sig din ansökan ifall de vill att den ska registreras, men ett enda nationellt varumärke i ett land (t.ex. Malta) kan vara tillräckligt för att förhindra EU-registreringen i sin helhet (i vilket fall du borde skydda ditt varumärke nationellt).

Vem kan ansöka om ett EU-varumärke?

Alla fysiska och juridiska personer (det är en jurists fåniga sätt att säga “personer” och “företag”) kan ansöka om EU-varumärke. För individer som har sin bas inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU-medlemsstater samt Norge, Island och Liechtenstein) är det inte obligatoriskt att använda sig av en professionell representant. En individ eller ett företag som inte har sin bas inom EES måste använda sig av en professionell representant i alla förfaranden före byrån. Att lämna in en ansökan är inte ett “förfarande”, så tekniskt sett behöver ingen en representant för att lämna in en ansökan om EU-varumärke. 

Hur undersöks ett EU-varumärke, och hur länge tar det?

Anökningar om EU-varumärken undersöks av granskare hos Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet, som har sin bas i Alicante i Spanien. För mer detaljer gällande ansökningsprocessen, se vår EU Trademark Application Guidebook. Där finner du mer information gällande vad man behöver ha i åtanke när man lämnar in en ansökning, hur man utnyttjar de olika språkalternativen, hur man gör upp en kvalitativ lista över varor och tjänster, samt många andra användbara frågor.

Vad ska man göra om man får en notifikation om avslag från EUIPO?

Om du får ett brev från EUIPO som informerar om att varumärket du ansökt om inte kan registreras, ger vi dig gärna en preliminär bedömning av ditt fall kostnadsfritt. Om du är intresserad, se vidare instruktioner här.

Kan EU väljas i en ansökan om internationellt varumärke hos WIPO?

Absolut. Nyheten är att du måste välja ett andra språk för ditt EU-varumärke. Om du lämnar in din internationella ansökan på engelska, måste du välja franska, tyska, italienska eller spanska som det andra språket för EU. Du gör ansökan för internationell registrering med hjälp av det här WIPO-formuläret.

Ansökningar om EU-varumärke undersöks av granskare hos Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet, som har sin bas i Alicante i Spanien. För mer detaljer gällande ansökningsprocessen (samt en hel del värdefulla tips), se vår EU Trademark Application Guidebook.

Reggster är en varumärkesansökningstjänst online som tillhandahålls av Ipriq Intellectual property Law, en juridisk byrå baserad i Finland. Vi är specialiserade på handläggning av varumärkesansökningar. Vi är baserade i Helsingfors, Finland. Våra jurister har mer än 10 års erfarenhet av att skydda EU-varumärken för företag runt om i världen.

LADDA NER “EU TRADEMARK APPLICATION GUIDEBOOK” KOSTNADSFRITT