Svensk Varumärkesdatabas – Nationell databas innehållande varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar i Sverige.

EUTM database – Online-databas över CTM. Innehåller mångsidiga och avancerade sökfunktioner.

eSearch rättspraxis – EUIPO:s verktyg för sökning av EUIPO:s och CJEU:s beslut.

TMview – Online-databas för sökning av varumärken. Databasen innehåller alla EU-medlemsstaters databaser samt ett antal databaser för länder utanför EU (exempelvis USA, Sydkorea, Turkiet, WIPO). Verktyget begränsar sig inte endast till identiska sökningar, genom att använda “fuzzy search”-alternativet kan du också hitta tidigare registreringar av liknande märken.

TMclass – Klassificeringsverktyg för att hitta acceptabla termer för varor och tjänster. Innehåller godtagbara klassificeringstermer från andra byråer, så som många EU-medlemsstater och USPTO.

Similarity – Online-verktyg som jämför huruvida sökta varor kan anses vara liknande. Sökresultaten innehåller även motiveringar till varför två varor eller tjänster har bedömts vara liknande eller olika.

EUIPO Practice Manual – Officiell EUIPO-manual som innehåller de principer EUIPO:s granskare följer när de behandlar fall.

InfoCuria – Elektronisk databas innehållande de europeiska domstolarnas beslut (Europeiska Unionens Domstol, Europeiska Unionens Tribunal).

Alicante News – EUIPO:s månatliga nyhetsbrev som innehåller artiklar om varumärkes- och designfrågor, kommentarer om fall samt EUIPO-relaterade nyheter.

European Trade Mark and Design Network – Information om EUTM-relaterade frågor, samarbete mellan nationella byråer och EUIPO, nyheter och mycket mer.

EU Trademark Regulation – Den mest betydande lagstiftningen gällande EU-varumärken.