Kontrollera enkelt ditt märkes läge här. Du fyller endast i uppgifterna i nedanstående fält, varpå du får vår bedömning av ditt märkes läge i EU-länderna.

Beställ QuickCheck

By doing that you also subscribe to our site. We respect your privacy and promise not to spam (see our privacy policy).

 

Bedömningen består av två delar:

1) Märkets särskiljningsförmåga

Vi presenterar en bedömning av huruvida ditt märke har tillräcklig särskiljningsförmåga (är tillräckligt originellt) för att bli godkänt som EU-varumärke.

2) Utredning av huruvida ditt märke är identiskt med ett äldre varumärke

Vi utför en utredning av huruvida ditt märke är identiskt med äldre varumärken i EU:s TMView-databas, vilken innefattar både EU-varumärkesregistret och EU-ländernas nationella varumärkesregister. Vi ger en bedömning på basis av resultatens helhetsbild, men vi går inte igenom resultaten märke för märke. Dessutom får ni råd om hur man underlättar genomgången av resultat. Om behov uppstår kan ni även beställa en mer detaljerad genomgång av resultaten från oss. En detaljerad genomgång av resultaten fås per telefon till priset av 450 EUR.